The Blog

Proč si vybrat 2cm venkovní dlažbu a jak se pokládá?

Publikováno: 2.12.2020 Štítky:

Dlažba 2cm

Výhody venkovních 2cm dlažeb

  • možnost designově propojit interiér a exteriér
  • variabilní použití do různých prostor – vhodné pro terasy, balkony, zahrad­ní pochozí plochy, střechy, pergoly, bazény, veřejná prostranství aj.
  • jednoduchá instalace s možností vyj­mu tí dlaždic pro případné opravy, servis apod.
  • protiskluzný povrch
  • odolnost i vůči většímu zatížení, včet­ně pojezdu automobilu
  • vysoká chemická odolnost
  • podstatně lepší čistitelnost v porov­nání s betonovými dlaždicemi, vhodné pro vysokotlaké čištění
  • odolnost vůči změnám teplot, 100% mrazuvzdorný materiál
  • stálost vzhledu a barvy dlažby v čase


Výhody dlažby 2cm1) Instalace pomocí lepidla

Výhodou 2 cm dlažeb je velká variabilita v možnos­tech pokládky. Svým charakterem a technickými vlastnostmi je 2 cm dlažba určena především pro venkovní použití, nicméně své místo má i v interié­rech, a to zejména na plochách vystavených velké­mu zatížení.

Zde se často uplatňuje klasický způsob pokládky dlažby s použitím lepidla. Pro pokládku v prostře­dí s vysokým statickým a dynamickým zatížením doporučujeme lepidlo třídy C2TE a dvojí nanesení (na podklad a rubovou stranu dlaždice). Postup instalace je stejný jako v případě dlažeb standard­ní tloušťky. Před pokládkou je nezbytné připravit správně podkladovou vrstvu a zajistit rovný povrch. Proto doporučujeme pro nalepení dlažby sjednat zkušené obkladače.

2) Pokládka do štěrku a písku

Pokládku do štěrkového lože doporučujeme zvolit na terasy, chodníky, cestičky a další plochy urče­né k chůzi. Dlažba položená do štěrku snese větší zátěž. Nespornou výhodou je také cena a možnost snadné výměny.

Před samotnou pokládkou je důležité připravit dokonale rovný povrch. Na ten vsypeme zhruba 10 ­15 cm drceného kamene a následně nanese­me malou vrstvu štěrku, o průměru 4­8 mm. Pro přesné dodržení tloušťky spár a dilatace od pevné stěny použijeme vyrovnávací křížky. Okraj plochy, na který bude dlažba položena, by měl mít ostrou hranu, ideálně obrubník. Takto zakončený prostor bude působit celistvě a upraveně. Obdobná reali­zace je s variantou záměny drtě za písek, který se použije jako vyrovnávací vrstva.

Výhody dlažby 2cm3) Pokládka na terče

Pokládka na terče je v současnosti velkým hitem. Díky nim je totiž podlaha perfektně rovná a poklád­ka relativně snadná a rychlá. Tento typ pokládky je vhodný do interiéru i exteriéru. Použít ho můžete na střechy, terasy i balkony.

V prostoru pod dlaždicemi vzniká díky terčům prostor, kam lze jednoduše skrýt elektroinstalaci a potrubí. Tento systém navíc dokonale odstraňuje problémy s vlhnutím a odtokem vody. Právě proto jsou terče hojně využívány i do komerčních prostor, jako jsou střešní restaurace nebo třeba bazény. Zajistí dokonalé odvodnění i při extrémních sráž­kách. Jednoduchá instalace, rafinované prove­dení a perfektní funkčnost ­ pokládka na terče je elegantním řešením krásné dlažby bez větších stavebních prací.

4) Pokládka do trávníku

Při pokládce do trávníku můžete dlaždice rozmístit s mezerami či bez nich. Pokud nepotřebujete ce­listvý povrch, nechte trávě možnost růst mezi jed­notlivými kusy dlažby. Získáte tím pevnou plochu a nenarušíte přirozený vzhled zahrady. Pod pergo­lu nebo hodně namáhanými místy doporučujeme zvolit variantu s minimální spárou pro lepší údržbu.

U tohoto typu pokládky je velmi důležité, aby bylo podloží skutečně pevné. Pro větší stabilitu dopo­ručujeme pod dlažbu nasypat vrstvu písku nebo štěrku a zhutnit dle potřeby.

Online katalog dlažby

Hledáte katalog venkovních 2cm dlažeb?

Prohlédněte si naši kompletní nabídku online!

Zobrazit online katalog

Pokládka 2cm dlažby

Pokládka dlažby do štěrkuPokládka do štěrku

Suchá instalace do štěrku je jednoduchá ať pokládáte dlažbu přímo na zem nebo za použití plochých podpěr (terčů). Při pokládce přímo na zem je nezbytné dobře připravit podloží. V prostoru určeném pro dlažbu je potřeba odstranit zeminu do hloubky cca 20 cm, na dno položit geotextilii, nasypat štěrk a zhutnit ho udusáním.

Pro větší stabilitu plochy doporučujeme vyplnit štěrkem spáry mezi jednotlivými dlaždicemi a zkontrolovat, že je povrch souměrně v rovině štěrku, aby nedošlo k pohybům dlaždice a poškození při nárazu o hranu. V případě zájmu pokládky tzv. na sraz je potřeba dodržet minimální spáru v tloušťce 3 mm. Přesnost této spáry dodržíme s použitím vyrovnávacích křížků. Díky možnosti formátování můžeme využít tento křížek jako dilatační prvek u stěny nebo obruby. Tento systém nemůže být použit v případech, kde dochází k přejezdům auty nebo vysokému váhovému zatížení.

Pokládka do trávyPokládka do trávy

Materiál může být jednoduše položen do trávy. Díky tomuto systému může být dlažba také vyjmuta a přemístěna. Pokládka do trávy tak nabízí maximální fl exibilitu. Je nezbytné odstranit půdu v oblasti, kam chceme položit dlažbu – až do hloubky cca 5­6 cm. Poté je třeba rovnoměrně rozprostřít štěrkový podklad, až do hloubky cca 3­4 cm a zpevnit vrstvu udusáním. Následně zkontrolujeme, že je povrch dlaždice současně s rovinou trávy, abychom zabránili případným škodám při sekání trávy sekačkou. Tento systém nemůže být použit v případech, kde dochází k přejezdům auty nebo vysokému váhovému zatížení.

Pokládka na terče

Instalace dlažby na terče je v současnosti velmi oblíbená a využívaná. Na výběr jsou buď pevné podpěry nebo terče s nastavitelnou hlavou, díky nimž je možné vyrovnat drobné nerovnosti terénu a podkladu. Dlažba položená na terče zároveň umožňuje uložit pod dlažbu elektroinstalaci či potrubí, které v případě potřeby zůstanou bezproblémově přístupné. Instalace na terče zároveň umožňuje větrání spodní vrstvy, což řeší problémy se zbytkovou vlhkostí a odtokem dešťové vody při vhodném náklonu podkladu. Tento systém nemůže být použit v místech, která jsou zatížena vysokým dynamickým zatížením.

Pokládka na terčeVýhody terčů

bezchybný povrch díky terčům
díky terčům s nastavitelnou výškou je možné vytvořit nádherně rovnou terasu

chytré řešení
rafi novaně skryje veškeré rozvody a potrubí bez složitých výkopových prací

vysoká nosnost
dlažba snese bez problému běžné zatížení

lehké provedení
zbytečně nezatěžuje nosné konstrukce velkou vahou

dokonalé odvodnění
vždy zajistí suchou podlahu bez louží

tepelná izolace
dlažba nikdy nevymrzne tak, jako dlaždice položené přímo na zem

absorpce pohybů
uchycení dlažby terčem zajistí pevnou podlahu bez kinklání

rychlá instalace
šetří nejen peníze za stavební práce, ale ještě váš čas

ekologicky zajímavé
terče jsou recyklovatelné

zvuková izolace
díky prostoru pod dlažbou lépe izoluje hluk

Rozmístění terčů

Pokládka dlažby na terče

Pokládka dlažby na terče